9 വളവുകളുള്ള ഭീമാകാരമായ സുമാത്രയിലെ അത്ഭുത പാലം കാണുക!

സുമാത്രയിലെ റിയാവു  സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ സുമാത്രയിലേക്കുള്ള റോഡ് യാത്രയിൽ നിങ്ങള്ക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഈ പടു കൂറ്റൻ പാലത്തിനു മുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. കെലോക് സെംപിലാന് (KELOK 9) എന്നാൽ ‘വളവുകൾ ഒമ്പത്‘ എന്നാണ് അർഥം.  ആദ്യമായി  ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങള്ക്ക് ഭീതി തോന്നാനിടയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വന നിബിഡമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വഴി സഞ്ചരിച്ചാൽ  ഏറെ മാനസികമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുമെന്നുറപ്പ്പാണ്‌. ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ […]