ജക്കാർത്തയിൽ ചെന്നാൽ മസ്സാജ് വേണോ, അതോ മസ്സാജ് പ്ലസ് വേണോ?

ജകാർത്തയിലെ രാത്രി ജീവിതം നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി, വർണാഭമായ രാത്രി ജീവിതം ജകാർത്തക്കുണ്ട്. ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമാണെങ്കിലും ക്ലബ്ബുകളും ബാറുകളും ഡിസ്കോത്തിക്കുകളും കാരോക്കെകളും സ്പാകളും ഒക്കെ, ജകാർത്ത നഗരത്തിന്റെ മുഖ മുദ്രകളാണ്. നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യർ അടക്കമുള്ള വിദേശികളും , ചെറുപ്പക്കാരായ ഇവിടുത്തെ യുവതീ യുവാക്കളും, ധനാഢ്യരായ ബിസിനസുകാരും, വിനോദ സഞ്ചാരികളും ഒരേ പോലെ  ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകൾ സന്ദശിക്കാറുണ്ട്.  റമദാൻ കാലത്തൊഴികെ ഇവയൊക്കെ സജീവമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു വേദിയാണ്. ഇന്തോനേഷ്യൻ മസ്സാജ് ഇവിടത്തെ ജീവിത ചര്യയുടെ […]